Договір оферти

Постачальник послуг:
ФОП Литвин Є.Г.
ОКПО: 1799704372

Цей документ є публічною офертою (далі Угода) ФОП Литвин Є.Г. (надалі іменованого «Виконавець») і містить усі істотні умови надання послуг Виконавця на веб-сторінці Сервісу.

ФОП Литвин Є.Г. надає послуги у рамках функціоналу Сервісу від свого імені, із залученням субпідрядників (третіх осіб).

У момент реєстрації Аккаунта на Сервісі, фізична особа, яка виробляє Акцепт цієї оферти (Угоди), стає Користувачем. Акцепт оферти рівносильний укладенню договору на умовах, викладених в оферті, а Виконавець та Користувач спільно стають Сторонами, а окремо – Стороною в рамках цього Договору Оферти (як визначено нижче).

Надання послуг Виконавцем регулюється цією Угодою. При цьому Політика Конфіденційності застосовується до цієї Угоди та є її невід’ємною частиною.

Приймаючи цю Угоду, Користувач висловлює свою згоду на те, що ці умови не ущемляють її законних прав, що він уважно з ними ознайомився і беззастережно прийняв їх умови.

Якщо Ви не погоджуєтесь з умовами Угоди та Політики Конфіденційності, Виконавець пропонує Вам відмовитися від укладання цієї Угоди та використання послуг Виконавця.

Загальні положення

– Сервіс є технічним рішенням для організації доступу до вмісту для Користувачів, що пройшли процедуру реєстрації.

– Користувач несе відповідальність за невідповідність зазначеної ним інформації під час реєстрації. Виконавець не перевіряє достовірність наданих Користувачем даних за винятком випадків, коли перевірка такої інформації необхідна Виконавцю для виконання взятих на себе зобов’язань Користувачем.

– Користувач самостійно несе відповідальність за всі об’єкти інтелектуальної власності, які він розміщує на Сервісі самостійно.

– Виконавець має право за допомогою Сервісу проводити розсилку Користувачам, зареєстрованим на Сервісі, рекламно-інформаційного повідомлення (надсилати повідомлення в акаунти Користувачів, на їх мобільні телефони, вказані як контактні, а також їх адреси електронної пошти) про роботу Сервісу, про його рекламні акціях та інших можливостях, прес-релізи, огляди та інші інформаційні повідомлення, що прямо чи опосередковано стосуються роботи Сервісу. Приймаючи Угоду, Користувач погоджується з отриманням розсилки, зазначеної в цьому пункті.

– Користувач не має жодного права копіювати будь-яку розміщену на Сервісі інформацію, яка доступна йому як до моменту проходження процедури реєстрації, так і після її проходження. Матеріали та Роботи Користувача, які намальовані як художня практика за допомогою уроків, розміщених на Сервісі, Користувач не має права видавати за самостійне творіння.

– Користувачеві забороняється копіювання Робот та Матеріалів інших Користувачів та вчиняти будь-яку іншу дію, яка прямо чи опосередковано ущемляє права та інтереси Адміністрації Сервісу, Викладачів та третіх осіб. Адміністрація Сервісу при виявленні порушень, зазначених у цьому пункті, з боку Користувача, має право заблокувати Акаунт Користувача, та в залежності від порушення, пред’явити претензію Користувачеві або звернутися до суду для захисту своїх прав та інтересів.

– Прийнявши цю Угоду, Користувач дає повну беззастережну згоду на використання Сервісом Матеріалів: малюнків, ескізів, планів, начерків, фотографій та інших об’єктів, включаючи Роботи Користувачів, як вони визначені у розділі «Терміни та визначення», які завантажуються Користувачем на Сервіс та які використовуються Сервісом на умовах, встановлених цією Угодою. Одночасно з прийняттям Користувач надає гарантію того, що розміщення Матеріалів та їх подальше використання не порушує права та інтереси третіх осіб.

– Користувач дає згоду Виконавцю використовувати текстові повідомлення, залишені в уроках, як відгуки щодо якості послуг Сервісу, з подальшим їх розміщенням на відкритих публічних сторінках, із зазначенням або без вказівки імені Користувача.

– Особисті повідомлення Користувача, недоступні іншим учасникам Сервісу, не можуть бути використані на публічних сторінках Сервісу або передані третім особам.

1. Терміни та визначення

1.1. Акцепт Оферти – повне та беззастережне прийняття умов цієї Угоди методом виконання дій, зазначених в абзаці 2 цієї Угоди без будь-яких вилучень та/або обмежень. Акцепт Оферти рівносильний укладенню двосторонньої письмової угоди.

1.2. Курс – кілька тематично об’єднаних навчальних уроків із записом методики малювання.

1.3. Аккаунт – персональний простір Користувача на Сервісі, який формується внаслідок реєстрації Користувача на сайті

1.4. Сервіс-програмно-інтерактивний комплекс, розташований в Мережі Інтернет, доступний Користувачам на платній та безкоштовній основі, направленням якого є надання Користувачам доступу до навчальних відеоуроків.

1.5. Користувач – фізична особа, яка зареєструвала Акаунт за допомогою Сервісу, користувач глобальної мережі Інтернет.

1.6. Адміністрація Сервісу – фізичні особи, які прямо або опосередковано управляють та контролюють діяльність Сервісу, відповідають за обсяг та порядок отримання Користувачами доступних на Сервісі послуг та виконують зазначені в цьому пункті дії за дорученням Виконавця.

1.7. Актуальна вартість Послуг Сервісу – грошова сума, вказана на сайті, яка є актуальною з дати її фактичної публікації на Сервісі доти, доки Адміністрація Сервісу не опублікує нову вартість Послуг.

1.8. Викладач – фізична особа або фізична особа-підприємець, яка бере безпосередню участь у наданні Послуг Сервісу, виступає як особа, яка навчає Користувачів основ образотворчого мистецтва та техніки малювання або інших напрямів.

1.9. Безкоштовний доступ – доступ Користувача до Послуг без оплати. Адміністрація Сервісу самостійно визначає наповнення Безкоштовного доступу, та Користувач не має права пред’являти будь-які претензії Виконавцю щодо змісту Курсу, доступного на Безкоштовній основі.

1.10. Платний доступ – доступ до Послуг, наданий після оплати Користувачем.

1.11. Роботи – картини, намальовані безпосередньо самим Користувачем до, у період та/або після отримання Користувачем доступу до Послуг.

1.12. Матеріали – малюнки, ескізи, плани, начерки, фотографії, скетчі, замальовки та інші об’єкти, які Користувач має право розмістити на Сервісі.

1.13. Публічні дані – персональні дані Користувача, опубліковані самим Користувачем з його особистого волевиявлення, які доступні для всіх Відвідувачів Сервісу, у тому числі не зареєстрованих. Такими персональними даними є прізвище, ім’я, по батькові, місто проживання, вік, посилання на персональні сторінки в соціальних мережах (Facebook, Instagram та інших). Адміністрація Сервісу, щоб уникнути будь-якого непорозуміння, звертає увагу на неприпустимість прийняття Угоди у випадку, якщо Користувач не згоден з тим, що зазначені ним персональні дані будуть доступні третім особам.

1.14. Особисті дані – персональні дані Користувача, які доступні лише Адміністрації Сервісу та не доступні його відвідувачам. Особистими персональними даними є: електронна поштова адреса Користувача, його контактний телефон та адреса місця проживання або реєстрації (якщо Користувач побажав вказати його під час створення Аккаунта).

1.15. Обліковий запис – логін та пароль, які створюються Користувачем самостійно при реєстрації та які використовуються ним надалі для входу до свого Акаунту на Сервісі. Обліковий запис може бути створений за допомогою входу Користувача через його діючий обліковий запис у соціальних мережах

1.16. Вбудовані покупки – це плата за додаткові послуги (сервіси) або функції, які можна придбати після оплати за доступ до вибраних послуг.

1.17. Промокод – це сукупність символів, що складається з літер та/або цифр, що дає право на придбання послуги на Сервісі на спеціальних умовах, які можуть бути встановлені Адміністрацією Сервісу або індивідуально налаштовані за запитом Користувача.

1.18. Підписка – доступ Користувача до Послуг, встановлених Адміністрацією Сервісу в Пропозиції Підписки на сайті, протягом встановленого терміну, на платній основі, шляхом внесення регулярних платежів у зазначений період часу.

1.19. Послуга Сервісу – доступ Користувача до Курсу, Передплати або додаткових послуг за допомогою функції Вбудованих покупок.

1.20. Пропозиція – набір Послуг, встановлених Адміністрацією Сервісу, доступ до яких набуває Користувач.

2. Предмет Угоди. Порядок проведення курсів

2.1. Предметом цієї Угоди є дистанційне навчання Користувачів за допомогою Сервісу на Платній або Безкоштовній основі, включаючи, але не обмежуючись, надання доступу до Послуг, як вони визначені у пункті 1.19. цієї Угоди, отримавши який, Користувач вперше дізнається та/або доповнює раніше отримані ним знання в галузі художньої творчості, у тому числі, за допомогою набуття практичного досвіду та здобуття навичок у техніці малювання або інших напрямків.

2.2. До початку отримання Послуг Користувачеві завжди доступна інформація такого змісту:
– відомості про зміст послуг;
– інформація про Викладачі,
– відгуки інших Користувачів,
– період доступу Користувача до Послуг. Користувач погоджується з тим, що дата початку доступу до Послуг може бути змінена на пізнішу, у цьому випадку дата закінчення доступу до Послуг буде збільшена пропорційно до фактичної кількості днів перенесення дати початку. Зазначені зміни термінів пов’язані з обставинами форс-мажору, тобто. непередбаченими обставинами, які Адміністрація Сервісу не може передбачати або запобігти, включаючи, але не обмежуючись хворобою Викладача, відрядженням Викладача, його непередбаченими сімейними обставинами, технічними проблемами сайту,
– перелік інструментів та матеріалів, які Користувачеві буде необхідно самостійно придбати з метою отримання практичних навичок у галузі малювання (олівці, пензлі, папір, фарби тощо).

2.3. Доступ до Послуг надається через надсилання Користувачеві гіперпосилання, яке надсилається на його електронну адресу, вказану при реєстрації.

2.4. Користувач погоджується, що його Роботи можуть бути перевірені Викладачем у період надання Послуги лише у випадку, якщо така перевірка передбачена Послугою. Якщо у відомостях про Послугу не буде вказана інформація про перевірку Робот, Користувач має право уточнити цю інформацію, звернувшись до Адміністрації Сервісу. Перевірка Робот є правом, але не обов’язком Сервісу, якщо така перевірка не була оплачена Користувачем як додаткова послуга, включена до Курсу або за допомогою функції Вбудованої покупки.

2.5. У разі повного або часткового скасування Послуги, оплаченої Користувачем, з ініціативи Адміністрації Сервісу, Користувач має право запросити повернення коштів пропорційно фактично використаному доступу до матеріалів Послуги, або замість повернення коштів скористатися Промокодом, що надається Сервісом. При цьому вибір Послуг з Промокоду залишається за Адміністрацією Сервісу.

2.5.1. Повернення коштів, раніше сплачених Користувачем, згідно з викладеними у цьому Договорі умовами, провадиться тим самим способом, що й їхня оплата.

2.6. Користувачеві надається право пройти все навчання, передбачене Послугою на самому початку його проведення, в середині або ближче до закінчення. При цьому дата відкриття доступу до послуги та дата його закінчення не підлягають зміні, крім змін внаслідок непередбачених обставин (форс-мажору). Після закінчення доступу до Послуги Матеріали та Роботи, надані Користувачем, йому не повертаються, якщо інше не обумовлено в умовах проведення Курсу.

2.7. Користувачеві надається можливість після придбання Послуги здійснити оплату додаткових послуг за допомогою функції Вбудованих покупок, що надаються до Послуг за окрему плату.

Послуги Вбудованих покупок надаються Користувачеві в порядку та на умовах, зазначених нижче:

2.7.1. Доступ до додаткових послуг може надаватися Користувачеві, за умови внесення таким Користувачем відповідної плати за допомогою функції Вбудованих покупок, якщо інше не передбачено програмами лояльності, умовами акції тощо.

2.7.2. Адміністрацією Сервісу можна встановити обмеження доступу до додаткових послуг за допомогою функції Вбудованої покупки одночасно з кількох Пристроїв.

2.7.3. Вартість додаткових послуг Вбудованих покупок та їх перелік Контенту можуть бути змінені Адміністрацією Сервісу в будь-який момент на свій розсуд без будь-якого повідомлення про це Користувача.

2.7.4. Оплачуючи вартість додаткових послуг Вбудованих покупок, Користувач повідомлений та погоджується з тим, що:
– Користувач та Адміністрація Сервісу за умовами цієї Угоди підтверджують та погоджуються, що додаткові послуги Вбудованих покупок підлягають виконанню одразу після їх оплати Користувачем.
– Користувач та Адміністратор за умовами цієї Угоди підтверджують та погоджуються, що порядок та обсяг послуг Вбудованих покупок визначається Адміністрацією Сервісу.
– Додаткова послуга вважається наданою належним чином та в повному обсязі після закінчення доступу до обраної Користувачем основної послуги (Курсу або Передплати), до якої прикріплена функція Вбудованої покупки.
– Оплата додаткових послуг Вбудована покупка відбувається одноразово у розмірі повної вартості, яку вибрав Користувач.
– Використання Вбудованих покупок не впливає на час доступу до Курсу або Передплати.

2.8. Користувач має можливість придбати Передплату на період, встановлений Адміністрацією Сервісу (на три місяці, шість місяців або один рік). Підписка включає доступ Користувача до Курсів, представлених на Сервісі на момент оплати Підписки, а також вебінарів за рішенням Адміністрації.

3. Оплата послуг Сервісу, вартість та повернення коштів

3.1. Послуги Сервісу підлягають оплаті через платіжні системи, інформація про які доступна для Користувача на Сервісі.

3.2. Після вибору платної Послуги в Акаунті Користувача формується рахунок на оплату, який може дублюватися на його електронну адресу. Зазначений рахунок Користувач повинен сплатити у день його отримання. За відсутності оплати у зазначений термін, Рахунок вважається недійсним, і Користувачеві необхідно повторно запросити рахунок у Адміністрації або створити його самостійно, повторно обравши платну Послугу.

3.3. У разі якщо Користувач оплатив Послугу, але протягом 7 днів з дня оплати з будь-яких причин передумав отримувати навчання за раніше обраною Послугою, він має право змінити її або отримати компенсацію у вигляді внутрішньої валюти Сервісу, звернувшись з відповідним запитом до Адміністрації.

3.4. За фактом реєстрації Користувача йому автоматично відкривається особовий рахунок, на який зараховуються грошові кошти, що надійшли від Користувача, і які в момент їх зарахування на Особовий рахунок автоматично списуються з нього в рахунок майбутніх послуг Сервісу.

3.5. У разі якщо Користувач, сплативши Послугу, протягом 7 днів з дня оплати прийняв рішення обрати іншу, раніше оплачені ним кошти повертаються на його Особовий рахунок та повторно списуються в момент, коли Користувач повідомить Адміністрацію про нову обрану Послугу.

3.6. Повернення невитрачених коштів проводиться у кожному конкретному випадку індивідуально та за погодженням із Сервісом.

3.7. З усіх фінансових питань взаємодія з Адміністрацією Сервісу здійснюється в особистому порядку на запит через форму в особистому кабінеті.

3.8. Якщо Користувач вибрав Послугу, сплатив її, але згодом прийняв рішення відмовитися від Навчання, він зобов’язаний повідомити про це Адміністрацію Сервісу. Повернення коштів здійснюється у повному розмірі протягом 7 днів з дати повної або часткової оплати Послуги, пропорційно сумі внесеної оплати.

3.9. Усі повернення коштів Користувачеві, які будуть проводитися за погодженням з Адміністрацією Сервісу, завжди перераховуються за вирахуванням комісій платіжних систем, за допомогою яких Користувач оплачував ту чи іншу Послугу, а також за вирахуванням інших витрат, пов’язаних із зарахуванням коштів на користь Сервісу.

4. Персональні дані

4.1. Публічні та особисті дані, що вказуються Користувачем на Сервісі, обробка яких здійснюється Адміністрацією Сервісу, використовуються та обробляються для виконання Сервісом своїх зобов’язань перед зареєстрованими Користувачами щодо надання їм доступу до Сервісу та всіх його платних та безкоштовних опцій.

4.2. Адміністрація Сервісу не надає Особисті персональні дані Користувачів третім особам, за винятком випадків, коли Користувач дав згоду на надання таких даних, або коли надання таких даних здійснюється на законну вимогу уповноважених органів влади.

4.3. Користувач має право видаляти свої персональні дані за допомогою видалення свого Акаунта, а також видаляти частину персональних даних в Акаунті без видалення безпосередньо самого Акаунта, без необхідності повідомлення Адміністрації Сервісу.

4.4. Адміністрація Сервісу вживає всіх необхідних заходів щодо захисту Особистих Персональних даних від неправомірного до них доступу третіх осіб.

5. Інтелектуальна власність

5.1. Усі Матеріали Користувача, а також Роботи Користувачів, як вони визначені в розділі «Терміни та визначення», які викладаються Користувачем в його Аккаунті або передані Викладачеві електронною поштою або за допомогою зворотного зв’язку Сервісу, надаються Адміністрації Сервісу на умовах простої невиключної ліцензії. авторського права без виплати Користувачеві будь-якої винагороди з моменту розміщення таких Матеріалів в Аккаунті або з моменту їх отримання Викладачем або з моменту їх надсилання через зворотний зв’язок.

5.2. Матеріали та Роботи Користувача, які намальовані як художня практика за допомогою уроків Курсу, Користувач не має права видавати за самостійне творіння.

5.3. Користувач має право використовувати (зокрема з комерційною метою) Роботи та Матеріали, створені в результаті проходження Курсу тільки з обов’язковим із зазначенням автора оригінальної роботи та назви цього Сервісу. Посилання на автора оригінальної роботи (Викладача курсу) має бути виконане як на фізичній роботі, так і в електронному форматі (якщо така існує).

5.4. Користувач зобов’язується не претендувати на авторство, створених в результаті проходження Курсу Робот і Матеріалів, підтверджує, що присвоєння авторства на дані Роботи та Матеріали є плагіатом – незаконне використання або розпорядження охоронюваними результатами чужої творчої праці, яке супроводжується до уміння фізичної особи. хибних відомостей про себе як про дійсний автор. Користувач підтверджує свою обізнаність у тому, що плагіат є порушенням авторського права і може спричинити за собою юридичну відповідальність як громадянську, так і в окремих випадках кримінальну.

5.5. Користувач зобов’язується ніде не публікувати під своїм ім’ям Роботи та Матеріали, створені в результаті проходження Курсу без посилання на автора оригінальної роботи (Викладача курсу), включаючи, але не виключаючи соціальні мережі, сайти, призначені для продажу робіт тощо.

5.6. Користувач зобов’язується не брати участь із даними Роботами та Матеріалами у виставках, конкурсах, культурних заходах, не публікувати їх в офіційних інтернет або друкованих видавництвах, каталогах, брошурах та інше.

5.7. Адміністрація Сервісу має право використовувати такі Матеріали, включаючи Роботи, будь-яким способом, не забороненим чинним законодавством України.

5.8. Користувач надає Адміністрації Сервісу право використовувати Матеріали та Роботи анонімно, без вказівки імені їх автора.

5.9. Користувач дає свою повну та беззастережну згоду на внесення до нього Матеріалів та Робот змін, скорочень та доповнень, постачання Матеріалів та Робот при їх використанні ілюстраціями, передмовою, післямовою, коментарями або будь-якими поясненнями, і таке використання Матеріалів та Робот не буде вважатися порушенням авторського права недоторканність твори. Надання ліцензії відповідно до цієї Угоди не припиняє право Користувача на використання його Матеріалів таРобот будь-яким способом щодо його власного волевиявлення. Виключне право на такі Матеріали та Роботи, а також особисті немайнові права належать Користувачеві.

5.11. Користувач, авторизований на Сервісі, погоджується з тим, що він не є правовласником і не має право розпоряджатися матеріалами Курсу та Контенту серед неавторизованих користувачів. Користувач зобов’язується використовувати Сервіс та матеріали Курсів тільки в особистих некомерційних цілях, дотримуватись умов цієї Угоди, не порушувати права та законні інтереси Адміністрації Сервісу або правовласників Контенту.

5.12. Передрук, повне або часткове копіювання, інше використання матеріалів Курсу без письмового дозволу Адміністрації Сервісу тягне за собою відповідальність відповідно до чинного законодавства.

5.13. Користувач погоджується створити та використовувати лише один обліковий запис і не передавати третім особам доступ або облікові дані для доступу до нього. Користувач погоджується з тим, що не має права купувати спільний доступ до Послуг Сервісу з іншими Користувачами, крім членів сім’ї.

5.14. Набуття Курсу не дає Користувачеві права матеріальної чи інтелектуальної власності на його утримання.

5.15. Користувач погоджується з тим, що будь-які питання, коментарі, пропозиції, ідеї, оригінальні чи творчі матеріали, а також інша інформація про Сервіс, його продукти, функції та інші можливості, які Користувач публікує, надає або іншим чином доводить до Адміністрації Сервісу, не є конфіденційною.

5.16. Адміністрація Сервісу має право використовувати та розповсюджувати відгуки без будь-яких обмежень у будь-яких цілях, у тому числі комерційних, із зазначенням або без вказівки авторства та без виплати Користувачеві будь-якої винагороди.

6. Система зворотного зв’язку

6.1. Протягом усього оплаченого Користувачем періоду доступу до Курсу або Передплати Користувачеві надається можливість придбати послугу з отриманням зворотного зв’язку від Викладача через систему зворотного зв’язку Сервісу. Вказана послуга доступна лише на платній основі за Актуальною вартістю послуг Сервісу, в визначених Адміністрацією Сервісу умовах придбання Курсу та у Вбудованих покупках, при придбанні Передплати.

6.2. Строк відповіді Викладача не більше 48 (сорок восьми) годин з моменту отримання повідомлення Викладачем, але тільки у його робочі дні.

6.3. Викладач залишає за собою право залишити повідомлення без відповіді у випадку, якщо:
6.3.1. Викладач вважає, що питання задано Користувачем не за темою Курсу;
6.3.2. У повідомленні немає вкладення, на яке посилається Користувач;
6.3.3. Повідомлення містить ненормативну лексику чи інші образливі речення;
6.3.4. Повідомлення не містить запитання або за його текстом точно визначається відсутність відповіді на повідомлення.

6.4. Користувач, авторизований на Сервісі, може залишати коментарі у розділі Курсу або Уроку. Адміністрація Сервісу має право заблокувати Користувача та/або видалити його коментар у випадках, якщо такий коментар, на думку Адміністрації Сервісу:
– порушує права та інтереси інших зареєстрованих користувачів Сервісу;
– коментар залишений не за заявленою в Курсі (Уроці) темою;
– Містить ненормативну лексику або інші образливі пропозиції, що принижують Користувачів та/або Викладача та здатні завдати їм моральної шкоди.

6.5. Будь-яке неправомірне спілкування Користувача на Сервісі незалежно від того, було воно направлено на адресу Викладача або інших Користувачів або Адміністрації Сервісу, надає Адміністрації Сервісу право заблокувати Акаунт Користувача та застосувати інші заходи відповідальності згідно з чинним законодавством України. Під неправомірним спілкуванням у контексті цього розділу Сторони погодилися вважати будь-які образи, погрози, знущання, наклеп тощо. Користувача свого ставлення до інших користувачів Сервісу, Викладача та його Адміністрації. Блокування Аккаунта Користувача за вказаними підставами дає Адміністрації Сервісу право не повертати кошти, сплачені порушником за навчання на Сервісі.

7. Заключні положення

7.1. Ця Угода діє безстроково.

7.2. Усі суперечки та розбіжності у цій Угоді вирішуються шляхом обміну електронними повідомленнями між Користувачем та Виконавцем.

7.3. Якщо відповідним судовим органом буде визнано, що будь-яке положення цієї Угоди є недійсним, таке положення автоматично виключається з його тексту, що не робить недійсними інші положення Угоди, але не скасовує обов’язки Сервісу при необхідності замінити недійсне становище дійсним.

7.4. З спірних питань Сторонами погоджено процедуру досудового порядку врегулювання спорів, згідно з яким претензія Користувача до Виконавця має бути надіслана на електронну адресу, вказану на сайті, із зазначенням у темі листа «Спірне питання». За відсутності угоди з спірного питання протягом 30 (тридцяти) днів з дня отримання претензії Виконавцем або претензії Користувачем, зацікавлена ​​сторона має право звернутися до суду за місцезнаходженням відповідача.

7.5. Виконавець не несе відповідальності за збої, що виникають у телекомунікаційних та енергетичних мережах; дії шкідливих програм, що призвели до припинення або призупинення роботи мережі Інтернет як у загальному, так і в окремих сегментах мережі, задіяних при виконанні цієї Угоди, за протиправні дії третіх осіб, спрямовані на несанкціонований доступ та (або) виведення з ладу Сервісу.

7.6. Ця Угода може бути змінена у будь-який момент, у зв’язку з чим на Користувача покладено обов’язок щотижня перевіряти актуальність тексту цієї Угоди та уважно читати всі опубліковані Адміністрацією Сервісу зміни. Якщо Адміністрація Сервісу визнає за необхідне, то вживе необхідних заходів для попереднього повідомлення Користувачів про зміну тексту цієї Угоди, зокрема, за допомогою розсилок повідомлень інформаційного характеру на адреси електронної пошти, зазначені під час реєстрації. Тим не менш, обов’язок Користувача регулярно переглядати цю Угоду є пріоритетною, і Користувач не може пред’являти претензії до Адміністрації Сервісу про свою незгоду зі змінами на підставі неодержання відповідного повідомлення.